Yhdistys

Suomen Pörssimeklarit ry

Meklariyhdistys on riippumaton henkilöyhdistys, jonka toiminnan tarkoituksena on edistää jäsenten ammattitaitoa ja yhteenkuuluvuutta, edistää hyvää arvopaperikauppatapaa, sekä sijoitusammattilaisten ja arvopaperimarkkinoiden osapuolten välistä yhteistyötä.

Suomen Pörssimeklarit Ry järjestää jäsenilleen vuosittain 4-6 tapahtumaa, joiden tavoitteena on tiivistää meklariyhteisöä ja tarjota uusia kokemuksia samanhenkisten ihmisten parissa.

Suomen pörssimeklarit Ry:llä on noin 200 jäsentä.

Yhdistyksen sääntöjen mukaan hallitus voi hyväksyä jäseniksi sille tehdyn kirjallisen hakemuksen perusteella henkilöt, jotka hakemushetkellä:

  1. Toimivat meklarina tai asiantuntijana sellaisen sijoituspalveluyrityksen tai luottolaitoksen edustajana, joka on markkinapaikan jäsen
  2. Toimivat omaisuudenhoitajana sijoituspalveluyrityksen, luottolaitoksen, rahastoyhtiön, eläkelaitoksen, vakuutuslaitoksen tai muun osakeyhtiön palveluksessa
  3. Toimivat markkinapaikalla kaupankäyntiin liittyvissä tehtävissä.

Nykyisistä jäsenistä lähes puolet työskentelee meklarina, parikymmentä prosenttia on sijoittajapuolella ja lähes saman verran arvopaperialan esimiestehtavissä. Muutama yhdistyksen jäsen työskentelee ulkomailla.

Jäsenyyden voi säilyttää myös siirtyessä muihin tehtäviin ja jäsenyyden voi myös saada palautetuksi, mikäli se on syystä tai toisesta lakannut.

Yhdistyksen jäsenhakemuksen voi tilata lähettämällä sähköpostia osoitteeseen info (at) suomenporssimeklarit.fi .

Jäsenhakemuksessa tulee olla kahden Suomen Pörssimeklarit Ry:n jäsenen suositus.

Jäseneksi voivat liittyä myös yhtiöt, yhdistykset ja muut alan yhteisöt.