Hallitus

Yhdistyksen hallitus

Yhdistyksen toimintaa johtaa vuosikokous, joka valitsee hallituksen. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, varapuheenjohtaja ja toiminnanjohtajan

Puheenjohtaja

Julia Repo

Varapuheenjohtaja

Jarkko Järvinen

Jäsenet

Mikael Airava, Jari Elo, Antti Lahtinen, Petri Nousiainen, Tiina-Marjo Nousiainen ja Valtteri Salmijärvi

Toiminnanjohtaja

Tiina-Marjo Nousiainen